Close

Vi trenger hjelp av flere for å kunne planlegge leiren

Kort og godt

For å kunne planlegge og organisere leiren, så trenger vi hjelp av enda flere kloke hoder og flittige never. På denne siden så vil de ulike oppgavene som vi vet at vi trenger hjelp til ligge til enhver tid. I første omgang så søker vi planstab, som er med å planlegger leiren. Når ting og tang er litt mer planlagt så kommer vi til å søke stab som gjennomfører det som er planlagt.

Vi har prøvd å beskrive hva de ulike oppgavene inneholder. De kan fordeom endre seg underveis i planlegningen, men det skjer i samarbeid med den som har oppgaven. Hvis du melder deg til en oppgave så vil du bli kontaktet av etatslederen for etaten oppgaven befinner seg i. Etterhvert som vi finner personer til oppgavene så fjerner vi oppgavene ifra denne siden. Savner du tilbakemelding eller lurer på noe så tar du kontakt med leirsjef@samanmednaturen.no

Litt om “systemet” nedenfor

I et forsøk på å gjøre det litt mer oversiktlig hva den enkelte oppgaven går ut på, så er det listet opp:
– hvor i staben den hører hjemme

– Kort beskrivelse av oppgaven
– Konkretisering av hva som er:

– Må: ting som oppgaven må løse for at det skal kunne bli leir

– Ønskelig: ting som vi ønsker at oppgaven skal løse, men som ikke velter leiren om en ikke får til

– Kjekt: ting som det hadde vært kjekt å gjøre for å løfte leiren enda litt mer, men som helst blir “å toppa heile driden”, og ikke er nødvendig for at det skal bli leir.

-Kort beskrivelse av personlige egenskaper det kan være greit å inneha, men vær ikke redd for å søke om du ikke selv føler at du treffer på alt.

-“Jeg vil” lenke, for å sende epost og si ifra om at dette har jeg lyst til å prøve

-“Jeg vil foreslå” lenke, for å foreslå noen som vi burde kontakte angående denne oppgaven

Etatsleder Fellestjenester

Etat: Fellestjenester, og medlem av hovedkomiteen

Om: Etatsleder er patruljefører for komitelederene i etaten sin, og er selv medlem av hovedkomiteen, patrulen Sauene. Den er hovedansvarlig for å finne etatsmedlemmer, og for å sørge for at alt ansvaret til etaten blir fulgt opp. Etatsleder skal selv ikke løse oppgavene, men motta, videreformidler, og passe på at de blir gjort. Som patruljefører er etatsleder ansvarlig for å følge opp etaten/patruljen-sin på lik linje med en patruljefører i Vandrerne, for det er jo ikke speiding hvis det ikke er gøy.

NB! Etatslederen har en vise-etatsleder som er patruljeassistent i etaten. Den skal etatsleder få velge selv, og det er mulig å melde seg som et tospann som har lyst til å ta ansvar sammen.

 

Oppgaver:

Må:

♦ Hovedansvar for å finne personer til å bemanne oppgavene i etaten

♦ Følge opp komiteene under fellestjenester:

• Medie og Informasjons-komitten. 4 medlemmer på nåværende tidspunkt og ansvarlige for å være til stede i sosiale medier, utforme og drifte nettside, og sammenfatte informasjonsbrev.

• Økonomi-komiteen, 2 medlemer for øyeblikket.  Er ansvarlig for å revidere budsjett, føre regnskap, kontrakter, betalingsløsninger, og andre ting som innebærer økonomi.

• Påmelding og tilrettelegnings-komiten. Ansvar for påmelding og påmeldingssystem, og formidling av behov og koordinering av tilrettelenging for deltakere. Samlet i en komitee for å ha god kontroll på personvern.

♦ Være medlem og bidra i hovedkomitten

Ønskelig:

♦ Arbeide for å få internasjonale deltakere på leiren, og finne et par personer til å arbeide med det.

Personlige egenskaper:

♥ Være positiv

♥ Kunne samarbeide

♥ Ha ordenssans og være strukturert

♥ Håndtere positiv og konstruktiv kritikk

♥ Takle at det til tider kan være hektisk

 

Jeg vil      Jeg vil foreslå

Innkjøpsansvarleg

Etat: Intendantur

Om: Innkjøpsansvarleg har ansvar for å innhente tilbod på avtalar frå matvareleverandørar. Har og oversikt over kva mat som er/blir bestilt og til kva tid det vert levert leiren.

 

Oppgaver:

Må:

 • Innhente avtaler for mat og sammen med etaten vurdere tilbudene.

Ønskelig:

 • Reduserer matsvinn på leiren

Personlige egenskaper:

 • Kunne samarbeide
 • Ha ordenssans
 • Være strukturert
 • Positiv

 

Jeg vil      Jeg vil foreslå

Kioskansvarleg

Etat: Intendantur

Om: Kioskansvarleg har ansvar for drift av dei 2 kioskane på leiren. Ein har ansvar for å skaffe folk til å stå i kiosken, og sette opp vaktliste for desse. Og hovudansvar for at rutiner for kiosk vert overholdt

 

Oppgaver:

Må:

 • Planlegge kiosk:
  • Utstyr
  • Bemanning
  • Sortement
 • Sammen med Økonomi-komiteen finne en betalingsløsning for kiosken

Ønskelig:

 • Reduserer matsvinn på leiren
 • Sammen med Medie og informasjon-komiteen, kartlegge hva deltakerne ønsker av utvalg i kiosken.

Personlige egenskaper:

 • Kunne samarbeide
 • Mestre travle perioder
 • Positiv
 • Kremmer

Jeg vil      Jeg vil foreslå

Middagsutdelingsansvarlig

Etat: Intendantur

Om: Middagsutdelingsansvarlig har hovudansvar for at alle gruppene får den middagen dei skal ha til ei kvar tid. At dei gruppene som skal ha diettar ol. får rett av dette. Har og ansvar for å lære opp/instruere dei som skal vera med på denne oppgåva.

Oppgaver:

Må:

 • Planlegge, organsiere, skaffe benamming til, og sørge for drift av middagsutdelingen.
 • Planlegge og tilrettelegge med tanke på diett- og annen spesial-mat.

Ønskelig:

 • Reduserer matsvinn på leiren

Personlige egenskaper:

 • Kunne samarbeide
 • Ha ordenssans
 • Være strukturert
 • Positiv

 

Jeg vil      Jeg vil foreslå

Leirbålsansvarlige, 2 styk

Etat: Program
Komite: Fellesprogram

Om: Som leirbålsansvarlig får du muligheten til å vise mange speidere gleden med leirbål, og evnen det har til å samle folk sammen.

Oppgaver:

Må:

 • Planlegge leirbål

Ønskelig:

 • Få tak i leirband
 • Lage leirsang

Kjekt:

 • Lage/ordne konsert

Personlige egenskaper:

 • Kreaktiv
 • Positiv
 • Engasjerende

Jeg vil      Jeg vil foreslå

Nestleder medie og informasjons komiteen

Etat: Fellestjenester
Komite: Medie og informasjon

Om: Medier, informasjon og sosiale medier er viktige når vi arrangerer leir. Vi må vise oss litt frem og sørge for god og lett tilgjengelig informasjon for deltakerne og interesserte. Dette holder medie og informasjonskomiteen på med.

Det er 4 gode medlemmer i komiteen i skrivende stund, og de har allerede ordnet denne nettsiden.

Som nestleder av komiteen er oppgaven å være assistent i patruljen/komiteen, og ta ekstra ansvar sammen med komiteeleder for å få gjennomført oppgaver som komiteen skal løse.

Oppgaver:

Må:

 • Være assistent for komiteen/patruljen
 • Følge opp oppgaver som komiteen har og får
 • Arbeide aktivt for tilstdeværelse i sosiale medier og medier
 • Arbeide for god og strukturert informasjon utad.

Personlige egenskaper:

 • Kreaktiv
 • Engasjerende
 • Strukturert

 

Jeg vil      Jeg vil foreslå

SANITETS SJEF

Etat: HMS
Komite: Sanitet

Om: Sanitets sjefen har ansvaret for å planlegge å gjennomføre sanitets ordningen på leiren.

Oppgaver:

Må:

 • Finne personer til sanitet.
 • Lage sanitets ordning.
 • Følge opp sanitets personell.

Ønskelig

 • Generelle sanitets oppgaver.

Personlige egenskaper:

 • Være positiv.
 • Kunne samarbeide.
 • Ha ordenssans å være strukturert.

Jeg vil      Jeg vil foreslå

Komitéleder for Fellesprogram

Etat: Program

Komite: Fellesprogram

Om: Som komitéleder for fellesprogram får du muligheten til å være med å bestemme hvordan fellesprogrammet skal være. Du får være med å lede andre ledere til å lage eg god leir for speiderne.

Oppgaver:

Må:

 • Kunne fordele ansvar
 • Ha kontroll på de andre i komiteen
 • Gi beskjeder videre

Ønskelig:

 • Ha en rød tråd mellom forkynnelse, marked og leirbål

Personlige egenskaper:

 • Være positiv.
 • Kunne samarbeide.
 • Ha ordenssans å være strukturert.

Jeg vil      Jeg vil foreslå

Marked

Etat: Program

Komite: Fellesprogram

Om: Marked er utrolig kjekt, og
en fantastisk måte til å samle inn penger til globalaksjonen. Som ansvarlig for marked, får du muligheten til å velge pengesystemet, og du får vere med å bestemme hvor mange forskjellige aktiviteter som skal brukes.

Oppgaver:

Må:

 • Forberede og ha kontroll på
  marked

Ønskelig:

 • Invitere innbyggerne i Bjerkreim til å komme å se på og delta på markede

Personlige egenskaper:

 • Være positiv.
 • Kunne samarbeide.
 • Ha ordenssans å være strukturert.

Jeg vil      Jeg vil foreslå

Komitéleder for Vandrerprogram

Etat: Program

Komite: Vandrerprogram

Om: Vandrerne er målgruppa på leiren, og det blir lagt opp mange forskjellige og gøyale aktiviteter. Som leder for denne komiteen, blir du med å skape disse fantastiske opplevelsene for vandrerne som kommer på leir, som forhåpentligvis gjør at de fortsetter, og til slutt blir gode ledere.

Oppgaver:

Må:

 • Kunne fordele ansvar
 • Ha kontroll på de andre i komiteen
 • Gi beskjeder videre

Ønskelig:

 • Generelle vakt oppgaver.

Personlige egenskaper:

 • Være positiv.
 • Kunne samarbeide.
 • Ha ordenssans å være strukturert.

Jeg vil      Jeg vil foreslå